UCHWAŁA Nr 199/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 199/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017r.

 

w sprawie: rekomendacji dla praktyk lekarskich dotyczących wprowadzenia zakazu
rejestracji obrazu i dźwięku na terenie praktyki


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie uchwały nr 5/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, art. 25 pkt. 3 oraz art. 5 pkt. 14 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522) oraz art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego, postanawia:


§1
Wobec zagrożenia naruszeń dóbr osobistych lekarzy przez osoby dokonujące rejestracji przebiegu wizyty lekarskiej w sposób nieuprawniony, tj. bez wiedzy i zgody lekarza, celem upublicznienia nagrania, mając na uwadze ochronę zawodu lekarza, w tym obronę godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy, nadto w celu ochrony tajemnicy lekarskiej, a także dóbr osobistych lekarzy, w szczególności tajemnicy rozmowy i swobody wypowiedzi, rekomenduje się umieszczenie w praktykach lekarskich informacji o następującej treści:

„Na terenie praktyki lekarskiej obowiązuje zakaz rejestracji obrazu i dźwięku bez pisemnej zgody personelu”.


§2
Poinformować zainteresowanych o przyjętej Rekomendacji poprzez publikację jej treści wraz z omówieniem w piśmie Pro Medico.

 

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                 Sekretarz                                                                        Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                          Jacek Kozakiewicz
               

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1159