STANOWISKO Prezydium ORL w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Gliwicach

 Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Gliwicach


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po zapoznaniu się z materiałami prasowymi i informacjami przekazanymi przez członków Delegatury Gliwickiej, wyraża zaniepokojenie pogarszającym się stanem ochrony zdrowia w Gliwicach.

Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji, Prezydium deklaruje wolę podjęcia pilnych rozmów i negocjacji z Prezydentem Miasta Gliwice, Radą Miasta Gliwice, zarządzającymi podmiotami leczniczymi z przedstawicieli innych zainteresowanych organizacji związkowych i samorządowych, w celu znalezienia rozwiązań, które będą optymalne dla bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy i innych pracowników medycznych.
 


 

                 Sekretarz                                                                               Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
               

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-07-08
Ilość odsłon artykułu 1345