UCHWAŁA Nr 37/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 37/2017

 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017r.

 

w sprawie: przyjęcia rekomendacji dla zdrowia


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 20 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522), postanawia:


§1

W trosce o osiągnięcie jak najlepszych efektów leczenia, mając na uwadze, iż za skutek leczenia odpowiedzialność ponoszą także sami pacjenci i ich postawa, celem wzmocnienia społecznej świadomości i poczucia moralnego obowiązku dbania o własne zdrowie, które przekłada się na stan zdrowotności społeczeństwa, śląski samorząd lekarski przyjmuje dokument, stanowiący niezbędne rekomendacje.

§2

Tekst dokumentu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                                       Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz

 

 

 

NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA !Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Jednak za efekt leczenia odpowiedzialność ponoszą nie tylko organizatorzy ochrony zdrowia . lekarze i inni pracownicy medyczni , lecz również pacjenci . Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować zdrowie w jak najlepszym stanie.


1. Dbaj o własne zdrowie - to Twoje największe dobro!
2. Zapobiegaj chorobom przestrzegając zaleceń prozdrowotnych, m.in. stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.
3. Nie lekceważ niepokojących objawów.
4. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
5. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
6. Dbaj o higienę osobistą.
7. Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie swój problem, niczego nie ukrywając – zwłaszcza informacji o przyjmowanych lekach i innych produktach.
8. Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj plan leczenia, zażywaj przepisane leki a jeśli masz wątpliwości odnośnie działania leków – powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.
9. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
10. Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza oraz farmaceuty jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.
11. Nie żyj złudzeniami - reklama i internetowy „dr Google” nie leczą!
12. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1067