UCHWAŁA Nr 48/2017 ORL

  UCHWAŁA Nr 48/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 59/2016 ORL z dnia 14.12.2016 r. w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §5 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

W §1 uchwały nr 59/2016 ORL z dnia 14.12.2016 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku zmienić z „18 października” na „11 października”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                    Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-06-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1135