APEL NR 3 XXXI OZL W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW

APEL nr 3

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie zwrotu kosztów realizacji zadań publicznych

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o zwrot poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach kosztów związanych  z realizacją zadań publicznych przekazanych do wykonania przez organy administracji państwowej samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów za 2011 rok.

Śląska Izba Lekarska wywiązała się w pełni z powierzonych zadań i ma pełne prawo upomnieć się o zwrot poniesionych kosztów za zrealizowanie publicznych zadań, których faktyczny ciężar ponoszą tak naprawdę lekarze – członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Nie znajduje żadnego uzasadnienia, aby zadania publiczne były realizowane za pieniądze prywatnych osób zrzeszonych w izbie lekarskiej. Brak refundacji poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów wykonania zadań publicznych oznacza, że koszt ten z konieczności ponieśli lekarze płacący składkę członkowską.
Śląska Izba Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o zwrot kosztów poniesionych   przez samorząd lekarski z uwzględnieniem faktycznie poniesionych wydatków, tak aby koszt wykonania zadań państwowych nie był przerzucany na osoby do tego niezobowiązane.

 

 

Sekretarz                                                                  Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                       XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                   Jarosław Markowski


Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 5407