UCHWAŁA Nr 228/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 228/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Podstawy poprawnego pisania i redakcji: medyczne artykuły naukowe w języku angielskim”, który odbędzie się 17.10.2017r.
- „Metformina 60 lat klinicznych doświadczeń”, który odbędzie się 24.10.2017r.
- „Organizacja, planowanie, zarządzanie czasem – ABC dla lekarzy”, który odbędzie się 20.09.2017r.
- „Lekarz lekarzom: wypalenie zawodowe – złożony problem. Strategie przeciwdziałania, powrót do zdrowia i pracy”, który odbędzie się 12.12.2017r.
- „Lekarz lekarzom: stres w życiu zawodowym lekarza – mechanizm, fizjologia, strategie obronne”, który odbędzie się 14.11.2017r.
- „Kompleksowe podejście do ubytków klasy II”, który odbędzie się 28.09.2017r.
- „Natychmiastowa odbudowa korony po leczeniu endodontycznym – czynniki krytyczne warunkujące sukces leczenia”, który odbędzie się 9.11.2017r.
- „Profesjonalizm w pracy lekarza”, który odbędzie się 3.10.2017r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Postępy w chorobach wewnętrznych”, który odbędzie się 4-22.09.2017r.

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-08-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1316