UCHWAŁA Nr 233/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 233/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Fundacji „Pro Medico”


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać środki finansowe w wysokości 16.178 zł Fundacji „Pro Medico” w związku
z organizacją kursu ze zdrowia publicznego oraz kursu z prawa medycznego.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Skarbnik                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-08-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1314