APEL NR 6 XXXI OZL W SPRAWIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

APEL nr 6

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.


w sprawie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o ograniczenie liczby specjalności lekarskich oraz wstrzymanie tworzenia nowych, a w szczególności ograniczenie liczby specjalności jednomodułowych, a także uznaje za zasadne, aby kształcenie w zakresie modułu podstawowego odbywało się w jednostkach o szerokim profilu działania.

 

 

Sekretarz                                                                       Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                            XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                        Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-24
Ilość odsłon artykułu 6450