UCHWAŁA Nr 253/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 253/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 września 2017 r.

 

w sprawie: zapłaty zaległych not księgowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016r. poz. 522 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Dokonać zapłaty zaległych not księgowych wystawionych w 2014 i 2016r. przez Naczelną Izbę Lekarską dotyczących spraw prowadzonych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wobec członków Śląskiej Izby Lekarskiej ze środków budżetowych.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

              Skarbnik                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-09-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-28
Ilość odsłon artykułu 1075