UCHWAŁA Nr 261/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 261/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 września 2017 r.

 

w sprawie: druku plakatów „Niezbędne dla zdrowia”

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na druk 5000 sztuk plakatów „Niezbędne dla zdrowia” przeznaczając
na ten cel kwotę 2.067 zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt siedem.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Skarbnik                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-09-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-29
Ilość odsłon artykułu 1037