STANOWISKO NR 1 XXXI OZL W SPRAWIE UMÓW NA REFUNDACJĘ RECEPT

STANOWISKO Nr 1

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.

 

w sprawie umów na refundację recept

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach kierując się  potrzebą ochrony interesów swoich członków, którzy zawarli niekorzystne umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane popiera  rekomendowane przez Naczelną Radę Lekarską działania, które mają na celu doprowadzenie do zmiany kwestionowanych postanowień tych umów w części dotyczących kar umownych.

Treść zalecanych przez NRL tzw. „siedem kroków” stanowi Załącznik do niniejszego stanowiska.

 


Sekretarz                                                            Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                             Jarosław Markowski

 

 

 

 

załącznik do stanowiska


Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6589