UCHWAŁA Nr 8/2017 OKW w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Marka Kelma

 UCHWAŁA Nr 8/2017

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 26 października 2017 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Marka Kelma


Na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), §5 ust. 1 i §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §3 ust. 1 pkt 12 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala się, co następuje:


§1
Stwierdza się, że wygasł mandat zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach w związku ze śmiercią dr Marka Kelma.


§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie obwieszczenia w biuletynie Śląskiej Izby lekarskiej oraz na stronie internetowej ŚIL informacji o wygaśnięciu mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.

 


                 Sekretarz                                                                           Przewodniczący
 Okręgowej Komisji Wyborczej                                            Okręgowej Komisji Wyborczej

         Marek Gmerczyński                                                             Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2017-10-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-10-31
Ilość odsłon artykułu 886