UCHWAŁA Nr 56/2017 ORL

 UCHWAŁA Nr 56/2017

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 września 2017 r.

 

w sprawie: akceptacji propozycji MZ dotyczącej pokrycia kosztów czynności przejętych
od administracji państwowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) postanawia:

§1

Przyjąć propozycję Ministra Zdrowia wyrażoną w piśmie z dnia 21.07.2017r. (DSZ.64520.27.2017.MG) w sprawie przekazania z budżetu państwa środków finansowych w 2017r. na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt. 3-6 i 11 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich w kwocie 490.511 zł.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                 Skarbnik                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-09-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 1025