STANOWISKO NR 2 XXXI OZL W SPRAWIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

STANOWISKO Nr 2

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Śląskiej Izby Lekarskiej  w Katowicach
z dnia 31 marca 2012r.


w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

 

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach uznaje  za uzasadnione, aby nieobecność lekarza/lekarza dentysty w pracy w związku  z doskonaleniem zawodowym nie powodowała utraty prawa do wynagrodzenia, a wydatki związane z tym doskonaleniem uznawane były za koszty uzyskania przychodu.

 


Sekretarz                                                                        Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                             XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                         Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6076