STANOWISKO ORL w sprawie poparcia akcji protestacyjnej lekarzy rezydentów

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 października 2017 r.
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wyraża poparcie dla lekarzy rezydentówprowadzących akcję protestacyjną.

Postulaty protestujących lekarzy rezydentów w szczególności dot. zwiększenia nakladów na ochronę zdrowia oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych są zgodne z oczekiwaniami środowiska medycznego wielokrotnie wyrażanymi w stanowiskach naszego samorządu.

 


                Sekretarz                                                                             Wiceprezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                                    Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2017-10-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-12-01
Ilość odsłon artykułu 904