UCHWAŁA NR 4/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 4/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXI Okręgowego Zjazdu
Lekarzy.


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie §5  pkt. C i § 6 regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2012 r. XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 31 marca 2012 r. - uchwala co następuje:

§1
Powołać Kol. Jarosława Markowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§2
Powołać Prezydium XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Przewodniczący Zjazdu   - Jarosław Markowski
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu  – Jan Cieślicki
3. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu  – Rafał Kiełkowski
4. Sekretarz     – Bartłomiej Kiszka 
5. Z-ca Sekretarza    – Marek Gmerczyński 
6. Z-ca Sekretarza    – Zenon Cholewa
7. Z-ca Sekretarza    – Urszula Zimoń
8. Z-ca Sekretarza    – Dariusz Dobosz

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Sekretarz                                                           Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                             Jarosław Markowski


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6273