styczeń 2018

Nr  uchwały 

/2018

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:
1 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
2 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
3-8 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
9-10 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
11-14 zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarz dentystów
15 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
16 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
17 przeznaczenia środków finansowych na zakup upominków
18 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
19 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
20-23 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
24 zmiany uchwały nr 237/113/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
25 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
26 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
27 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
28 upoważnienia Prezesa ORL do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez NIL na szkolenie zawodowe
 
29-30 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
31 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
32-35 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
36 zmiany uchwały nr 237/141/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
37 zmiany uchwały nr 237/347/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty
38 zmiany uchwały nr 254/1/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13.09.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty
39 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
40-41 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
42 ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru
43-44 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
45 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
46-48 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących
49 zgody na zaciąganie przez Komisje ds. Kultury ORL zobowiązań w zakresie działalności planowanej na rok 2018
50-52 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
53 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
54

zmiany uchwały nr 237/22/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza

55 zmiany uchwały nr 237/192/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.08.2017 r. w sprawie skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
56-60 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
61 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
62 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
63 skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza
64 odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
65 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
66 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
67 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
68 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
69 zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących
70 przekazania środków finansowych na udział w Ogólnopolskim Forum Adwokatów i Radców Prawnych Izb Lekarskich
71 zawarcia polisy ubezpieczeniowej dla ŚIL
72 przyznania nagrody jubileuszowej
73-74 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
75 przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisaniana listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
76-78 wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
79 wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej
80 wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach
81-82 potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy*/ lekarzy dentystów*/ przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru
83-84 potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
85 realizacja przez ŚIL kształcenia podyplomowego
86 regulaminu udostępniania fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych
Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-10
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 1156