2018

Nr  uchwały   /2018

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:
1 zobowiązania lekarza  do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu
2 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza  do wykonywania zawodu
3 umorzenia postępowania w przedmiocie oceny zdolności lekarza  do wykonywania zawodu
4 przyjęcia sprawozdań ORL za rok 2017 oraz VII kadencji
5 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017
6 przyjęcia projektu budżetu ŚIL na rok 2018
7 przyjęcia projektu porządku obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
8 zmiany uchwały Nr 4/2014 ORL z dnia 8.01.2014r. W sprawie wyboru przewodniczących i składów osobowych komisji problemowych ORL
9 zmiany uchwały Nr 62/2016 ORL w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz ŚIL
10 umorzenia postępowania w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej prowadzonej przez lekarza  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
11 uchylenia uchwały nr 42/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty utrzymanej w mocy uchwałą nr 17/16/VII-pouf. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2016 r.
12 zawieszenia lekarzowi  prawa wykonywania zawodu
13 zawieszenia lekarzowi dentyście prawa wykonywania zawodu
14 powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność lekarza  do wykonywania zawodu
15 umorzenia należności z tytułu niezapłaconych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
16 zawieszenia lekarzowi  prawa wykonywania zawodu
17 wyboru komisji mandatowej i skrutacyjnej
18 ustalenia liczby Wiceprezesów i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
19 powołania stałych komisji problemowych i zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
20 wyboru przewodniczących i składów osobowych stałych komisji problemowych ORL
21 składu personalnego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
22 wyboru mediatora
23 wyboru Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
24 wyboru Redaktora Naczelnego pisma „Pro Medico”
25 wyboru Redaktora Strony Internetowej ŚIL
26 wyboru Rzecznika Praw Lekarzy
27 upoważnienia Prezydium ORL w Katowicach i Prezesa ORL w Katowicach do działania w imieniu ORL
Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-01-11
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 121