UCHWAŁA NR 9/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 9/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

 


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy działając na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) uchwala co następuje:


§1

Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami z działalności w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                                 Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                      XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                  Jarosław Markowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 5684