UCHWAŁA NR 12/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 12/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2012.

 


XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708) postanawia:


§1

Uchwalić budżet Śląskiej Izby Lekarskiej na rok 2012 w wersji stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                        Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                             XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                                         Jarosław Markowski

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6787