UCHWAŁA Nr 383/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 383/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów opinii biura rachunkowego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na pokrycie kosztów w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) na opracowanie opinii w przedmiocie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym izb lekarskich i zastosowania zwolnień z podatku CIT.
2. Wydanie opinii powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Janowi Pytlowi i Danucie Pytel, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Jawa s.c. Biuro Rachunkowe, Doradztwo Podatkowe, Usługi prawne.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1125