UCHWAŁA Nr 385/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 385/2017

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 522 z późn. zm.) o izbach lekarskich i na podstawie upoważnienia wynikającego
z uchwały ORL Nr 14/2000 z dn. 7.10.2000 r. w sprawie upoważnienia Prezydium ORL
do podejmowania uchwał w sprawie udzielenia pomocy charytatywnej, postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
3.000,00 PLN (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100) dla Fundacji Pomocy dla Szpitala
w Zawierciu „Auxilium” im. H. Wnuka poprzez zakup 100 cegiełek (30 zł/sztuka)
z przeznaczeniem na działalność fundacji w zakresie promocji zdrowia.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

               Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1209