UCHWAŁA Nr 393/2017 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 393/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 380/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie wykonania
audytu sieci teletechnicznej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), w związku z długim terminem oczekiwania na realizację umowy przez wykonawcę oraz uwzględniając konieczność dostosowania ŚIL do unijnych przepisów dot. ochrony danych osobowych, postanawia:

§1
Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 380/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykonania audytu sieci teletechnicznej w następujący sposób:

„Wyrazić zgodę na wykonanie audytu sieci teletechnicznej przez firmę SMART IN Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przeznaczając na ten cel kwotę 5.000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)”.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 380/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykonania audytu sieci teletechnicznej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 
              Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jerzy Rdes                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1212