UCHWAŁA Nr 395/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 395/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na druk książki „Almanach”

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) –
ze środków Komisji ds. Kultury - na druk książki „Almanach”.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
              Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 1137