UCHWAŁA NR 14/2012 XXXI OZL

UCHWAŁA NR 14/2012

XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 31 marca 2012 r.

 

w sprawie : podjęcia problemów wynikających z działalności pracowników Biura
Rzecznika Praw Pacjenta

 


XXXI okręgowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje okręgową Radę Lekarską w Katowicach
do pilnego podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów wynikających
z działania pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, głównie Rzeczników Praw
Pacjentów Szpitali Psychiatrycznych, a sygnalizowanych przez zainteresowane
środowiska lekarskie. Szczególnie należy podjąć działania zmierzające do obrony
swobody działań zawodowych lekarzy(art. 4 KEL), w które ingerują Rzecznicy
Praw Pacjentów.


Sekretarz                                                            Przewodniczący
XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy                 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Bartłomiej Kiszka                                             Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2012-03-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-06-25
Ilość odsłon artykułu 6096