UCHWAŁA Nr 406/2017 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 406/2017

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015r. poz. 651 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyasygnować kwotę do wysokości 14.500 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Etyki Lekarskiej - na sfinansowanie wyjazdowego spotkania członków Komisji ds. Etyki Lekarskiej w terminie 9-11 marca 2018 r., które odbędzie się w Kroczycach dla 20 uczestników.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności zgodnie z uchwałą Prezydium ORL Nr 286/2015 z dnia 25.11.2015r. w sprawie zasad ponoszenia kosztów wyjazdów służbowych szkoleniowych i integracyjnych członków Śląskiej Izby Lekarskiej, osób im towarzyszących oraz pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej.
3. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§2
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                  Skarbnik                                                                         Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jerzy Rdes                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2017-12-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-02-03
Ilość odsłon artykułu 983