OBWIESZCZENIE w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dra Franciszka Chmielaka

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dra Franciszka Chmielaka

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dra Franciszka Chmielaka w związku ze śmiercią zastępcy OROZ w Katowicach.

 

 

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-03-06
Ilość odsłon artykułu 678