OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW DO PREZYDIUM ORL Z DNIA 11.04.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 W KATOWICACH
z dnia 11 kwietnia 2018 r.


o wynikach wyborów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów komisji wyborczej zebrania Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, poza osobą Prezesa wybranego przez XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, wybrani zostali:

Wiceprezesi: - lek. Jacek Kozakiewicz
- lek. Jarosław Markowski
- lek. dent. Rafał Kiełkowski

Sekretarz: - lek. Krystian Frey

Z-ca Sekretarza: - lek. Danuta Korniak

Skarbnik: - lek. Jan Cieślicki

Członkowie: - Halina Borgiel-Marek
- Maciej Hamankiewicz
- Janusz Milejski
- Jerzy Rdes
- Rafał Sołtysek
- Aleksandra Sommerlik-Biernat
- Krystyn Sosada


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

Prezydium (26 KB)

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 762