OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO Z-CY OROZ Z DNIA 18.04.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 W KATOWICACH
z dnia 18 kwietnia 2018 r.


o wynikach wyborów Pierwszego i Drugiego Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołu komisji wyborczej zgromadzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
wybrany został:
- lek. Maciej Wawrzyczek

2. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wybrana została:
- lek. dent. Barbara Lubaś-Nitecka

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej


Stanisław Borysławski

 


 

OROZ (23 KB)

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-04-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 911