OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO I Z-CÓW PRZEWODNICZĄCEGO OSL Z DNIA 11.04.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 W KATOWICACH
z dnia 11 kwietnia 2018 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów komisji wyborczej Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach wybrany został:
- Adam Dyrda

2. Zastępcami Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach wybrani zostali:
- lek. Stefan Stencel,
- lek. dent. Paweł Gucze

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

OSL (21 KB)

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 755