OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW PRZEWODNICZĄCEGO, Z-CÓW PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZA OKR Z DNIA 17.04.2018

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 W KATOWICACH
z dnia 17 kwietnia 2018 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów komisji wyborczej zebrania Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach wybrany został:

- lek. Piotr Grzesik

2. Zastępcami Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- lek. dent. Wiesława Dulęba

- lek. Krzysztof Olejnik

 

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został:

- lek. Maciej Kubicz

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

OKR (23 KB)

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2018-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-29
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 927