UCHWAŁA NR 3/2018 XXXVIII OSWZL

UCHWAŁA NR 3/2018

XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt. c regulaminu obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2018 Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 23.03.2018 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jacek Gawron
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Janusz Milejski
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Ryszard Szozda
5. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
6. Z-ca Sekretarza – Aleksandra Sommerlik-Biernat
7. Z-ca Sekretarza – Leszek Jagodziński

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 959