UCHWAŁA NR 4/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 4/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 23 marca 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2018 Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 23.03.2017 r., uchwala co następuje:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Jerzy Pabis
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Norbert Prudel
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2
Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3
Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Ewa Paszek
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Teresa Bieńko
Kol. Andrzej Sielańczyk
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§4
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Wojciech Drozd
Kol. Adam Jurczak
Kol. Jarosław Markowski
Kol. Ludmiła Dolczak
Kol. Jerzy Pabis
Kol. Paweł Gucze
Kol. Andrzej Postek
Kol. Halina Borgiel-Marek
Kol. Anna Gruenpeter
Kol. Artur Borowicz
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§5
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w składzie:
Kol. Irena Jachimiak
Kol. Grzegorz Góral
Kol. Zygmunt Szwed
Kol. Żywisław Mendel
Kol. Adam Dyrda
Kol. Iwona Rogala-Poborska
Kol. Iwona Kielan-Postek
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Mirosława Mackiewicz
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§6
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Komisji Rewizyjnej w składzie:
Kol. Adam Jurczak
Kol. Alina Stępnik-Mardzyńska
Kol. Marek Potempa
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Zenon Cholewa
Kol. Aleksandra Sommerlik-Biernat
Kol. Elżbieta Smętek
Kol. Cezary Kuboszek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§7
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Rady Lekarskiej w składzie:
Kol. Paweł Gucze
Kol. Monika Bajor
Kol. Bogdan Kolebacz
Kol. Beata Gola-Wałek
Kol. Piotr Grzesik
Kol. Elżbieta Górska-Pudlik
Kol. Cezary Kuboszek
Kol. Ireneusz Fischer
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§8
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowego Sądu Lekarskiego w składzie:
Kol. Paweł Jasiński
Kol. Wojciech Drozd
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Leszek Jagodziński
Kol. Urszula Charciarek
Kol. Aleksandra Sommerlik-Biernat
Kol. Monika Bajor
Kol. Olgierd Wieczorek
Kol. Adriana Bil
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§9
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w składzie:
Kol. Józef Krupiński
Kol. Adam Dyrda
Kol. Paweł Gucze
Kol. Danuta Korniak
Kol. Paweł Jasiński
Kol. Anna Burakowska
Kol. Piotr Ziętek
Kol. Jan Siwiec
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§10
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w składzie:
Kol. Ilona Cebula-Byrska
Kol. Barbara Goering-Pierożek
Kol. Grażyna Sobol-Milejska
Kol. Rafał Sołtysek
Kol. Wacław Kozioł
Kol. Stefan Stencel
Kol. Anna Stańczyk-Franiel
Kol. Dariusz Konieczny
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§11
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej w składzie:
Kol. Janusz Kozina
Kol. Ewa Paszek
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Zenon Cholewa
Kol. Agnieszka Pawlik
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Andrzej Postek
Kol. Iwona Kielan-Postek
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§12
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 682