Zjazd - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach


Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że:
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 został wybrany Tadeusz Urban.

Przewodniczący Zjazdu
Janusz Heyda

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Katowice, dnia 28 listopada 2009 r.

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2009-12-03
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7137