UCHWAŁA NR 27/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 27/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 24 marca 2018 r.

 


w sprawie: wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), uchwala co następuje:

§1

1. XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 18 członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach VIII kadencji, w tym 14 lekarzy i 4 lekarzy dentystów w osobach:

1. Biniszkiewicz Tomasz lekarz
2. Borysławski Stanisław lekarz
3. Dobosz Dariusz lekarz
4. Grudnik Grzegorz lekarz
5. Grzesiak-Kubica Ewa lekarz
6. Kaszubski Marcin lekarz
7. Korniak Danuta lekarz
8. Koturbasz Danuta lekarz
9. Krawczyk Justyna lekarz
10. Majewski Włodzimierz lekarz
11. Polok Jakub lekarz
12. Potempa Marek lekarz
13. Rdes Jerzy lekarz
14. Zyska Michał lekarz

1. Kiełkowski Rafał lekarz dentysta
2. Sommerlik-Biernat Aleksandra lekarz dentysta
3. Stępnik-Mardzyńska Alina lekarz dentysta
4. Ziętek Piotr lekarz dentysta

2. 10 mandatów przypadających lekarzom oraz 2 mandaty przypadające lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VIII kadencji .

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 627