UCHWAŁA NR 29/2018 XXXVIII OSWZL

 

UCHWAŁA NR 29/2018


XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 24 marca 2018 r.

 


w sprawie: wyboru członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach


XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 8 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), uchwala co następuje:

§1

1. XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 43 członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach VIII kadencji, w tym 34 lekarzy i 9 lekarzy dentystów w osobach:

1. Binkiewicz Przemysław lekarz
2. Borowicz Artur lekarz
3. Byrski Mariusz lekarz
4. Czyrnik Bogusława lekarz
5. Dyrda Adam lekarz
6. Finik Maciej lekarz
7. Flak Maria lekarz
8. Gola-Wałek Beata lekarz
9. Grabowski Tomasz lekarz
10. Gustowski Dariusz lekarz
11. Hawranek Marek lekarz
12. Iwańska Jadwiga lekarz
13. Iwański Grzegorz lekarz
14. Kies Anna lekarz
15. Kondracki Maciej lekarz
16. Mandat Mirosława lekarz
17. Miklasińska Jadwiga lekarz
18. Miklasiński Daniel lekarz
19. Mleczko Wojciech lekarz
20. Muras Andrzej lekarz
21. Nasiek-Palka Anna lekarz
22. Ociepka Bożena lekarz
23. Pruszowski Jan lekarz
24. Rynowska-Wiśniewska Jolanta lekarz
25. Sielańczyk Andrzej lekarz
26. Smętek Elżbieta lekarz
27. Stasiów Andrzej lekarz
28. Stefaniak Jarosław lekarz
29. Stencel Stefan lekarz
30. Szozda Ryszard lekarz
31. Tyczyński Andrzej lekarz
32. Włusek Mariusz lekarz
33. Wojciechowska-Wieja Anna lekarz
34. Zakrzewska Marzena lekarz


1. Górska-Pudlik Elżbieta lekarz dentysta
2. Gucze Paweł lekarz dentysta
3. Jachimiak Irena lekarz dentysta
4. Krupiński Józef lekarz dentysta
5. Machorowska-Pieniążek Agnieszka lekarz dentysta
6. Morawiec Tadeusz lekarz dentysta
7. Pawlik Agnieszka lekarz dentysta
8. Solarska-Słonicz Ewa lekarz dentysta
9. Warmuziński Zenon lekarz dentysta

2. Jeden mandat przypadający lekarzom pozostaje nieobsadzony do czasu wyboru w trakcie VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                            Przewodniczący
XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-                         XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                            Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                     Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-04-30
Ilość odsłon artykułu 777