UCHWAŁA Nr 21/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 21/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 maja 2012 r.

 

w sprawie: regulaminu udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej
Pro Medico w Warszawie.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708), postanawia:

§1
Uchwalić regulamin udostępnienia i korzystania z pomieszczeń Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§2
Upoważnić Prezesa ORL do ustalenia regulaminu porządkowego Bazy Noclegowej Pro Medico w Warszawie.

§3
Uchylić uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach nr 10/2005 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udostępniania pomieszczeń Bazy Noclegowej przy ul. Sobieskiego 102a w Warszawie.

§4
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ŚIL .

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7
Rezerwacje dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, realizowane są na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym uchwałą nr 10/2005.

 

               Sekretarz                                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                                      Jacek Kozakiewicz

 

załącznik
do uchwały ORL Nr 21/2012
z dnia 23.05.2012r.


REGULAMIN
UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ BAZY NOCLEGOWEJ
PRO MEDICO W WARSZAWIE

1. Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej w Warszawie przysługuje w pierwszej kolejności członkom Śląskiej Izby Lekarskiej i ich rodzinom, pracownikom Biura ŚIL a w następnej lekarzom z innych izb lekarskich ich rodzinom oraz pozostałym.

2. Osoby korzystające z hotelu są zobowiązane podać swoje imię i nazwisko oraz okazać dokument tożsamości celem wpisania na listę oraz złożyć podpis potwierdzający rozpoczęcie pobytu i zaznajomienie się z regulaminem porządkowym obowiązującym w bazie noclegowej.

3. Opłaty za pobyt są pobierane z góry przed rozpoczęciem pobytu. Osoba rezerwująca pobyt jest zobowiązana dokonać wpłaty na rachunek bankowy Śląskiej Izby Lekarskiej lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

4. Cena za dobę pobytu wynosi 120 PLN

5. Dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej nie zalegających z opłacaniem składek na ŚIL pracowników Biura ŚIL przysługuje upust w wysokości 60 PLN

6. Dla lekarzy nie będących członkami ŚIL i ich rodzin, członków medycznych samorządów zawodowych oraz samorządów zawodowych współpracujących ze Śląską Izbą Lekarską
tj: zrzeszających adwokatów, notariuszy, radców prawnych, przysługuje upust w wysokości
40 PLN

7. W przypadku korzystania z pokoju 2-osobowego przez jedną osobę (na wyraźne jej życzenie
i w przypadku dostępnych innych wolnych miejsc) obowiązuje dopłata w wysokości 50% należnych kosztów noclegu.

8. Korzystający z bazy noclegowej bez uprzedniej rezerwacji są zobowiązani do uiszczenia opłaty za pobyt na konto Śląskiej Izby Lekarskiej, lub bezpośrednio w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej, nie później niż do 3 dni po zakwaterowaniu.

9. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w bazie noclegowej Pro Medico, Śląska Izba Lekarska zwraca 100% wartości dokonanej wpłaty, gdy rezygnacja nastąpi co najmniej na 7 dni przed rezerwowanym początkiem pobytu, 50% na cztery dni przed. W pozostałych przypadkach ŚIL nie dokonuje zwrotu dokonanej wpłaty.

10. Korzystający z noclegów zobowiązani są przestrzegać powszechnie dostępnego w obiekcie regulaminu bazy noclegowej Pro Medico.

11. Śląska Izba Lekarska nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione
na terenie Bazy Noclegowej Pro Medico.


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-20
Ilość odsłon artykułu 6602