UCHWAŁA Nr 4/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 4/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 lutego 2018 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdań Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2017 oraz VII kadencji.

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) postanawia co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2017 oraz VII kadencji, stanowiące załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały celem przedstawienia ich XXXVIII Okręgowemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                  Sekretarz                                                                     Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 814