UCHWAŁA Nr 6/2018 ORL

  UCHWAŁA Nr 6/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2018

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) oraz na podstawie §3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go XXXVIII Okręgowemu Sprawozdawczo-Wyborczemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


                  Sekretarz                                                                     Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 918