UCHWAŁA Nr 7/2018 ORL

   UCHWAŁA Nr 7/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 lutego 2018 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu porządku obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 168) postanawia:

§1

Przyjąć projekt porządku obrad XXXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go Zjazdowi do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


                  Sekretarz                                                                     Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                         Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 842