UCHWAŁA Nr 17/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 17/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji mandatowej i skrutacyjnej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §27 ust. 1 i §28 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. postanawia:

§1
Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Andrzej Postek
Kol. Alina Stępnik-Mardzyńska
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r.

§2
Powołać Komisję Skrutacyjną do wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w składzie:
Kol. Zygmunt Szwed
Kol. Zenon Cholewa
Kol. Grzegorz Góral
i powierzyć jej zadania wynikające z Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r.


§12
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


              Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                           Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 813