UCHWAŁA Nr 22/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 22/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru mediatora

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), postanawia:

§1

Wybrać dr n. med. Zygfryda Wawrzynka do pełnienia funkcji mediatora w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.

§2

Pełnienie funkcji mediatora powierza się na okres czteroletniej kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 762