UCHWAŁA Nr 26/2018 ORL

   UCHWAŁA Nr 26/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie: wyboru Rzecznika Praw Lekarzy


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §18 ust. 1 lit. e) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:


§1
Wybrać prof. dr hab. n. med. Katarzynę Ziorę na stanowisko Rzecznika Praw Lekarzy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                           Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-04-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-01
Ilość odsłon artykułu 794