UCHWAŁA Nr 27/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 27/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016r. poz. 522), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 125) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Niewydolność serca jako schorzenie interdyscyplinarne.”, który odbędzie się
17.04.2018 r.
2. „Leczenie wad zgryzu z wykorzystaniem zakotwień minipłytkowych”, który odbędzie
się 6.04.2018r.
3. „Asertywność w pracy lekarza (poziom podstawowy)”, który odbędzie się 4.04.2018r.
4. „Asertywność w pracy lekarza (poziom zaawansowany)”, który odbędzie się
9.05.2018r.
5. „Medycyna podróży”, który odbędzie się 25.05.2018r.
6. „Grupowy trening Balintowski w praktyce lekarza – teoria i zastosowanie”, który
odbędzie się 16.02-30.06.2018r.
7. „Postępy w leczeniu przewlekłych zakażeń wirusami HBV i HCV”, który odbędzie się
15.06.2018r.
8. „Akademia Tyreologii Praktycznej 2018”, który odbędzie się 3.03.2018r.
9. „Psychologia pozytywna w pracy lekarza”, który odbędzie się 29.01.2018r.
10. „Komunikacja z dzieckiem i rodzicem w gabinecie lekarskim i stomatologicznym”,
który odbędzie się 14.03.2018r.
11. „Trening kreatywnego myślenia – umiejętność rozwiązywania problemów w pracy
lekarza”, który odbędzie się 28.05.2018r.
12. „Śląska Wiosna Internistyczna”, który odbędzie się 17.03.2018r.
13. „Uważność – trening redukcji stresu metodą „mindfulness””, który odbędzie się
23.02.2018r.
14. „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o specjalizacji, ale baliście się zapytać”, który
odbędzie się 14.04.2018r.
15. „Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych realizowane na terenie
szpitali”, które odbędzie się 15.01-30.06.2018r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego


§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Sekretarz                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-17
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-18
Ilość odsłon artykułu 1740