UCHWAŁA Nr 17/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 17/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup upominków

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 7.000 zł netto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) –
ze środków Komisji Organizacyjnej - na zakup 100 zestawów filiżanek (do kawy
i herbaty wraz z talerzykami) z porcelany bogucickiej.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                                          Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-18
Ilość odsłon artykułu 710