UCHWAŁA Nr 28/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 28/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 29.11.2017r. w sprawie realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego oraz uchwałą Nr 174/17/P-VII Prezydium NRL z dnia 11.08.2017 r.,
w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego, Prezydium ORL postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 174/17/P-VII Prezydium NRL z dnia 11.08.2017 r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-18
Ilość odsłon artykułu 725