UCHWAŁA Nr 106/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 106/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 7 lutego 2018 r.

 

w sprawie: zlecenia obsługi bazy danych na zewnątrz

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 522), w związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Zlecić obsługę bazy danych osób korzystających z bazy noclegowej w Warszawie usytuowanej przy ul. Sobieskiego 102a firmie zewnętrznej zgodnie z wariantem nr 3 zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                   Skarbnik                                                                         Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                 Jerzy Rdes                                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-02-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 714