UCHWAŁA Nr 198/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 198/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 marca 2018 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych celem ufundowania nagrody

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Przekazać środki finansowe Towarzystwu Lekarskiemu Częstochowskiemu celem ufundowania nagrody za 3 miejsce w grupie starszej w ogólnopolskim konkursie filmowym dla dzieci i młodzieży „Wielcy nieznani – doktor Władysław Biegański”
do wysokości 1000 zł.
2. Koszty, o których mowa w pkt. 1 zostaną przekazane na konto Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jerzy Rdes                                                                       Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-03-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-22
Ilość odsłon artykułu 725