UCHWAŁA Nr 221/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 221/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup książek

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018. poz. 168) związku z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 575 zł brutto (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) – ze środków Komisji ds. Kultury - na zakup 19 egzemplarzy książki „Ludzie z tamtych lat” oraz 4 egzemplarze książki „Wojenne dziedzictwo” autorstwa Aliny Gutry.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                Skarbnik                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-03-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-23
Ilość odsłon artykułu 704