UCHWAŁA Nr 222/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 222/2018

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 marca 2018 r.

 

w sprawie: udzielenia wsparcia

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), §3 pkt. 4 regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarzy ŚIL stanowiącego załącznik do uchwały nr 149/2010 Prezydium ORL z dnia 24.03.2010 r. oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Wesprzeć działania lek. Dawida Ciemięgi (Dawid Ciemięga) mające na celu ochronę jego dobrego imienia poprzez:
a) wnioskowanie przez Śląską Izbę Lekarską do właściwej jednostki prokuratury o wstąpienie do postępowania wszczętego z inicjatywy Kolegi Dawida Ciemięgi z oskarżeniem prywatnym przeciwko autorom publikującym na stronach internetowych nieprawdziwych i szkalujących jego dobre imię informacji;
b) przyznania Koledze Dawidowi Ciemiędze niezbędnego wsparcia finansowego na pokrycie kosztów pomocy prawnej ze środków przeznaczonych na działalność Rzecznika Praw Lekarzy ŚIL.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                Skarbnik                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jerzy Rdes                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-03-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-23
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2018-05-24
Ilość odsłon artykułu 868